دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
خانم شاکردوست
56423302
تهران - رباط کریم

ویژگی های فعالیت

لباس کار و البسه صنعتی

توضیحات

تولیدی لباس فرم مدارس ولباس کار و فرم اداری

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی