دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
مرتضوی
05433220090
خ آزادی

ویژگی های فعالیت

توزیع عمده پوشاک

توضیحات

توزیع و فروش پوشاک نظامب

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی