دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
شیروان مصیری
07142615399
فارس ممسنی سراب بهرام کوچه کهرافرین

ویژگی های فعالیت

لباس کار و البسه صنعتی

توضیحات

فعالیت این واحد تولیدی براساس سفارش وددخواست کتبی انجام میگیردتولیدات عبارتند از کت،شلوار پیراهن لباس کاردوتیکه ،البسه بیمارستانی،مدارس و....(باتوجه تیراژوتعدادسفارشات ازاساتیدمحترم دوخت انواع پوشاک بصورت سری دوزی ،جهت همکاری دعوت بعمل می آید)

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی