دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
ابراهیم کریمی
05632222812
بیرجند جمهوری ۱۲ راسته بازار پوشاک اوا

ویژگی های فعالیت

پوشاک زنانه

توضیحات

انواع مانتو و شلوار زنانه

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی