دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: رنگ و مواد شیمیایی
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
رنگ و مواد شیمیایی
رضا فلاحتی
09025013345
پردیسان

ویژگی های فعالیت

وارد کننده مواد کمکی

توضیحات

وارد کننده و نماینده رنگهای خارجی

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی