دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: رنگ و مواد شیمیایی
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
رنگ و مواد شیمیایی
عزیز رضایی
04132852550
تبریز -چرمشهر - جاده مایان - نرسیده به خیابان شهریار ،رنگفروشی و شیمیایی عزیز رضایی

ویژگی های فعالیت

رنگهای نساجی مواد کمکی

توضیحات

عرضه انواع رنگهای نساجی ،چرمسازی ،صنعتی و کشاورزی. عرضه انواع مواد شیمیایی چرمسازی ،نساجی ،صنعتی و خانگی

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی