دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: رنگ و مواد شیمیایی
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
رنگ و مواد شیمیایی
شکری بلوچ
05435312235
چابهار- منطقه ازاد- پیکره هفتم صنعتی

ویژگی های فعالیت

تولید کننده

توضیحات

تولید رنگ صنعتی و خودرو

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی