دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: کسب و کارهای مکمل صنعت نساجی
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
کسب و کارهای مکمل صنعت نساجی
مرتضی احمدی
02634485330
کرج گوهردشت بین نهم و دهم اصلی شال و روسری آنیل

ویژگی های فعالیت

بازاریابی و تبلیغات خدمات حمل و نقل

توضیحات

در زمینه شال و روسری فعالیت دارم

تصاویر کسب و کار