دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
علی حشمتی
09385963463
خیابان امام رضا، بازار قماش اتحاد

ویژگی های فعالیت

توزیع عمده پارچه فروش

توضیحات

توزیع عمده پارچه های لباسی

تصاویر کسب و کار