دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
شریفی
03132227536
بازار بزرگ.سرای فخر

ویژگی های فعالیت

توزیع عمده پارچه

توضیحات

پارچه ملحفه چادری تترون و عرض ۹۰

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی