دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: طراحی
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
طراحی
فاطمه حسینی
02532907161
45متری صدوق کوچه 48پلاک12

ویژگی های فعالیت

طراحی لباس

توضیحات

طراحی مفهوم های بصری به شکلی نوین و مستقیم روی لباس

تصاویر کسب و کار