دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
رمضانعلی حلوائی اصفهانی
03132229705
اصفهان خیابان عبدالرزاق بازار بزرگ بازار انقلاب روبه روی سرای نیم آور مغازه رمضانعلی حلوائی

ویژگی های فعالیت

توزیع عمده پارچه فروش

توضیحات

تولید و فروش عمده ای پارچه ملحفه ای و بیمارستانی و ترکال و کجراه و... به صورت عمده با برند کوثر.

تصاویر کسب و کار