دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
داودحاتمی بروجنی
03834224781
بروجن خیابان 15 خرداد کوچه عسجدی پارچه سرای حاتمی 88716111116

ویژگی های فعالیت

فروش

توضیحات

سلام فروش پارچه مبلی حریر کت وشلواری پرده ای و ...

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی