دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید منسوجات خانگی و صنعتی
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید منسوجات خانگی و صنعتی
علیرضا اسماعیلی
03142272634
عبدالرزاق ورودی بازار نیم اور

ویژگی های فعالیت

تولید منسوجات صنعتی

توضیحات

تولید و تکمیل پارچه کجراه مانتویی لباس کاری و....

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی