دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
تریکو شقایق
زمینه فعالیت:
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
مهرداد شقایق
09122848755
ورامین ،خیابان بهرام مصیری،صنعت 5

ویژگی های فعالیت

توضیحات

بافت انواع پارچه دورو با بهترین کیفیت و با استفاده از ماشین روز