دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
keyvan ghate
09217579067
تهران ، میدان انقلاب

ویژگی های فعالیت

فروش

توضیحات

صادرات پارچه به کل کشورها

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی