دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
محمود سعادت
021-66401439
خیابان فلسطین- پاسازالبرز

ویژگی های فعالیت

تولید پارچه تریکو توزیع عمده پارچه

توضیحات

زمینه فعالیت و محصولات ما :دورس دونخ ملانژ- دورس دونخ تیپ فیلامنت _دورس پشت فیلامنت راه راه

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی