دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
مسعود منصوری
03142496548
8516668381

ویژگی های فعالیت

پوشاک مردانه لباس کار و البسه صنعتی

توضیحات

تولید فول صنعتی البسه کار و پیراهن مردانه بصورت تخصصی و فول صنعتی

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی