دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
نورایی
66134444546
زیتون کارمندی خیابان حجت نبش زیبا پاساژ کامپیوتر زیتون طبقه اول

ویژگی های فعالیت

پوشاک زنانه

توضیحات

اولین تولیدی پوشاک تریکو در استان خوزستان

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی