دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
ربابه محمدی
05832254887
صندل آباد . خیابان بعثت . خیابان امام رضا . نبش امام رضا 1

ویژگی های فعالیت

پوشاک زنانه لباس کار و البسه صنعتی

توضیحات

تولید عمده مانتو و البسه زنانه فرم مدارس و البسه پزشکی و خدماتی.

تصاویر کسب و کار