دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
امیرعلی حقی
09332291365
قم هنرستان، شهرک ولایت کوچه ۷ پلاک۸،۳۷۱۹۷۶۵۳۱۸

ویژگی های فعالیت

توزیع عمده پارچه فروش

توضیحات

توزیع پارچه با قیمت مناسب

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی