دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
کیوان مظهری
8080_462_0444
پنج راه بلوار شیخ عبدالعزیز جنب لوازم خانگی انار

ویژگی های فعالیت

توزیع عمده پارچه فروش واردات پارچه

توضیحات

علاقه ای شدید به پارچه فروشی دارم رو جزئیات خیلی ریز حساسم

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی