دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
ما هر
02133963925
دفتر (پلاسکو)- کارگاه(خاوران)

ویژگی های فعالیت

پوشاک مردانه

توضیحات

تولیدی پیراهن مردانه دارند بصورت تولید انبوه

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی