دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
پیمان بخشی
09134628582
اصفهان بازار انقلاب سرایه شماعیها

ویژگی های فعالیت

توزیع عمده پارچه واردات پارچه

توضیحات

تولید پارچه پیراهنی و پارچه پشمی و پارچه فاستونی فروش عمده

تصاویر کسب و کار