دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
سید باقر علوی
09133112969
اصفهان بازار سرای جارچی

ویژگی های فعالیت

توزیع عمده پارچه

توضیحات

تولید و توزیع انواع پارچه های ایرانی. متقال، تترون و چلوار

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی