دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
پریسافیروزی
0413753096
تبریز،ملکان،تازه قلعه،روبه روی شبکه بهداشت

ویژگی های فعالیت

پوشاک زنانه

توضیحات

تولید و فروش لباس زنانه

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی