دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
منجزی
09302109007
اهواز

ویژگی های فعالیت

لباس کار و البسه صنعتی

توضیحات

تولید در زمینه لباس کار و بیمارستانی و اداری و فرم مدارس

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی