دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: طراحی
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
طراحی
رضایی
09905372629
هفت تیر مفتح جنوبی کوچه تور پلاک ده زیرزمین

ویژگی های فعالیت

طراحی و خدمات الگو

توضیحات

پرت کمتر صرفه جویی و درمصرف پارچه با بالاترین دقت @pelatsazan

تصاویر کسب و کار