دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
رحمان صفری
09371551544
قزوین شهرصنعتی البرز خیابان زکریای رازی قطعه ۱۲

ویژگی های فعالیت

لباس کار و البسه صنعتی

توضیحات

تولید لباس کار، بیمارستانی، اداری، صنعتی، روپوش آزمایشگاهی

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی