دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
حمید علیزاده
03433476139
کرمان زرند

ویژگی های فعالیت

لباس کار و البسه صنعتی

توضیحات

تولید البسه بیمارستانی زنانه و مردانه

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی