دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
معصومه کوهستاتی
01735723115
استان گلستان آزادشهرخیابان شهیدرجایی کوجه امام حسن عسکری نبش جهارراه اول

ویژگی های فعالیت

پوشاک زنانه لباس کار و البسه صنعتی

توضیحات

سفارشات کارخاتجات و بیمارستانها پذیرفته میشود

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی