دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
پریسا سجودی
09120293038
اشرفی اصفهانی خ ناطق نوری

ویژگی های فعالیت

پوشاک زنانه مزون و سفارشی دوزی

توضیحات

بیشترین فعالیت کارگاه سدروس تاکنون در زمینه طراحی و اجرای کیف و تنپوش بانوان بوده

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی