دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
زین الدین
9128945045
ازگل خیابان گلچین خیبان گلشن ساختمان گلزار

ویژگی های فعالیت

خدمات چاپ و تکمیل پارچه

توضیحات

چاپ دیجیتال و پخت رولینگ پارچه

تصاویر کسب و کار