دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
سمیه پورصدیق
09155285304
تایباد.جنب اداره تعاونی روستایی

ویژگی های فعالیت

خیاطی

توضیحات

فعالیت در زمینه تولید پوشاک.فرم مدارس و..

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی