دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
رضا پیشرو
0212020200
شهرک غرب فلامک جنوبی ایوانک

ویژگی های فعالیت

پوشاک زنانه

توضیحات

خاصی نیست تیتیتتیسکتسیکتسیکختیسخکتکخ

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی