دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
طلایی
09198943658
خوزستان ، بهبهان ، جاده سیمان بعد از ایرانخودرو

ویژگی های فعالیت

توزیع عمده پوشاک

توضیحات

البسه بیمارستان ،مدارس

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی