دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
رضت
04532433085
خلخال خیابان امام خمینی

ویژگی های فعالیت

پوشاک زنانه

توضیحات

تولید لباس زیر زنانه

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی