دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
مینامطوری
09013235412
اهواز روبرو دانشگاه پیام نور مجتمع باران

ویژگی های فعالیت

پوشاک زنانه توزیع عمده پوشاک

توضیحات

تولیدی لباس زنانه اونم یه کارگاه کوچک

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی