دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: تولید پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
تولید پوشاک
اقای حیات منش
09173288148
شیراز- اصفهان

ویژگی های فعالیت

پوشاک مردانه

توضیحات

تو.لید بر اساس سفارشدر زمیته پوشاک ورزرشی

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی