دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
فرامرز ایزدی
۸۸۶۸۶۹۸۴
پونک باختری

ویژگی های فعالیت

فروش

توضیحات

عمده فروشی انواع پارچه تریکو بصورت عدل و طاقه

تصاویر کسب و کار