دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
محمد افشارنیا
02188686984
فلسطین، نرسیده به جمهوری

ویژگی های فعالیت

توزیع عمده پارچه فروش واردات پارچه

توضیحات

فروش عمده و کیلویی انواع پارچه تریکو

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی