دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
امیر تهرانچی
۰۵۱۴۴۴۵۰۰۸
سبزوار میدان اسرار اسرار جنوبی

ویژگی های فعالیت

تولید پارچه تار و پودی تولید پارچه تریکو فروش

توضیحات

در سال۱۳۳۰ افتتاح شد و با بیش از ۵۰ س

تصاویر کسب و کار