دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
روزبه گرشاسبی
02155616979
تهران،ایت تله کاشانی

ویژگی های فعالیت

تولید پارچه تریکو خدمات چاپ و تکمیل پارچه

توضیحات

بافت و تکمیل انواع پارچه تریکو

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی