دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
جوادسونقوری
02144766612
انتهای همت غرب آزادگان جنوب بعداز شرک گلستان مقابل جایگاه سوخت 200 مرکز خریدگل یاس واحد1

ویژگی های فعالیت

توزیع عمده پارچه فروش

توضیحات

تهیه وتوزیع پارچه چادرمشکی ومجلسی

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی