دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
محسن رسول نژاد
09123567885
خیابان رازی

ویژگی های فعالیت

تولید منسوجات بی بافت خدمات رنگرزی و تکمیل پارچه

توضیحات

تولید پارچه های اسپان باند و تکمیل پارچه عمده

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی