دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
میلاد عطایی
09392206854
خیام خیابان خیام کوچه ستاری پلاک ۵

ویژگی های فعالیت

توزیع عمده پارچه فروش

توضیحات

سلام آذر تهران هدفدارد کیفیت پارچه را به همه مردم ثابت کند

تصاویر کسب و کار